Skip to content

Google Analytics: Nyttige analyser

Har du en oversikt over hvor mange som besøker nettsiden din? Hvor faller dine potensielle kunder av og hvilke tiltak kan du gjøre for å få gjort noe med dette? I forbindelse med min utdypning i digital markedsføring dette semesteret har jeg måtte satt meg inn i Google Analytics. Gjennom dette blogginnlegget vil jeg dele mine tips om de forskjellige analysene og hvorfor disse er nyttige.

Først og fremst: Hva er Google Analytics?

Google Analytics er verdens mest brukte analyseverktøy. Det er et målings verktøy som sporer og rapporterer trafikk på nettsiden din og det er i tillegg helt gratis. Det gir deg blant annet innsikt i hvor mange besøkende du har fra uke til uke, ulike konverteringer og hvilke innlegg som er mest populære. Kort fortalt er det et verktøy som gir deg tilgang til statistikk som gir deg svar på hvordan brukerne navigerer seg rundt ditt nettsted. Ønsker du å lese mer om hvordan du kommer i gang med Google Analytics kan du gjøre det her.

Oversikt over brukerne

Hvis man trykker seg inn på Målgruppe -> Oversikt på Google Analytics vil man kunne få se en oversikt over hvordan brukerne navigerer seg på nettsiden din. Her vil man blant annet kunne se antall visninger, fluktfrekvens og hvor mange sider brukerne ser på per økt. Du kan velge om du vil se daglig, ukentlig eller månedlig rapport. Dette er kort fortalt hva de forskjellige begrepene betyr:

  • Sidevisninger forteller oss hvor mange sidevisninger du har hatt på nettsiden din.
  • Unik sidevisning består av sidevisningene som genereres av samme bruker i samme økt.
  • Gjennomsnittlig øktvarighet forteller oss hvor lenge en økt gjennomsnittlig varte.
  • Fluktfrekvens viser oss antall brukere som kommer inn på siden vår men ikke foretar seg noe som helst før de forsvinner.
  • Brukere betyr hvor mange som har vært innom nettstedet ditt.
  • Nye brukere er hvor mange av brukerne på nettsiden din som er nye.
  • Økter er når en bruker er innom. Dersom en bruker besøker nettsiden din en gang telles det som en økt, er brukeren innom to ganger så telles det som to økter osv.
  • Antall økter per bruker forteller oss hvor mange økter hver bruker er innom.
  • Sider per økt forteller oss hvor mange sider brukere i gjennomsnitt er innom i løpet av en økt.

Se på brukerne sin atferd

Innenfor ”Atferd” kan man se nærmere på atferden til brukerne som er innom nettstedet ditt.  Å se på atferden til brukerne som er innom nettstedet ditt forteller en hel del om hvor optimalt nettstedet ditt er og hva du kan jobbe med for å forbedre det. Som nevnt tidligere forteller for eksempel fluktfrekvens noe om antall brukere som kommer inn på siden vår, men ikke foretar seg noe som helst før de forsvinner. Denne prosentandelen ønsker man naturligvis at skal være så lav som overhodet mulig. Under atferd vil man også kunne se hvilke sider på nettstedet ditt som har høyest sidevisninger, dette forteller oss om brukerne eventuelt ”faller av” fra hovedsiden og at dette er noe du kan jobbe med for å unngå.  

Hva man får ut av å segmentere

Segmentering handler om å grovsortere hvilke delmarkeder som er aktuelle kjøpere/konsumenter av de varene eller tjenestene man har å tilby. I Google Analytics kan man velge å filtrere segmenter som blant annet viser demografiske kriterier (alder, kjønn, geografisk område), psykografiske kriterier som interesser, men også hvilke mobilbrukere som kommer inn via betalte annonser fra Google eller andre steder. Dersom du bruker mye penger og ressurser på markedsføring via annonser, vil du kunne se data på hvor mange brukere som klikker seg inn på nettsiden din fra disse. Bildene nedenfor illustrerer hvordan du legger til segmenter.

Sammenligne og få en bedre oversikt over dine data

Google gir deg muligheten til å knytte sammen Google Analytics og Google Digital Studio. Etter at vi hadde tatt en titt på alle dataene valgte vi å samle noen av analysene i Google Digital Studio, dette gjør det lettere å sammenligne og få en bedre oversikt over alle analysene. Ønsker du å lære mer om Google Digital Studio anbefaler jeg at du tar en titt her.

Jeg håper at dette innlegget har gitt deg noen tips til hvilke data i Google Analytics som kan være nyttige å se på, samt også hvordan du senere kan knytte disse opp mot Google Digital Studio for å få en mer oversiktlig analyse.

Kilder:

www.idium.no/blogg/smarte-verktoy/2015/hvorfor-bruke-google-analytics/

www.stineskalleberg.no/blog/google-analytics-tips-triks/

https://evenodegard.com/webanalyse-og-google-analytics/

https://thomasmoen.com/hva-er-google-analytics/

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial