Skip to content

Digital strategi – generell veiledning

Om man skal ha et viktig styringsdokument vil en digital strategi være essensielt, både for oss og for din bedrift. Det skal være en styring som sørger for at du tiltrekker deg dine kunder ved relevant informasjon, innhold samt markedsføring som er tilpasset omgivelsene.

En digital strategi skal kunne svare på to ulike spørsmål:

 1. Hvordan kommer vi oss dit?
 2. Hva ønsker vi å oppnå med strategien?

Bryter vi dette ned handler det om hvilke mål vi setter for bedriften eller nettsiden og hvilke tiltak vi tar i bruk for å kunne nå målet.

Under dette innlegget ønsker vi å ta for oss hvordan man setter opp en digital strategi for en nettside eller bedrift.

Hva burde din digitale strategi inneholde?

En digital strategi kan inneholde mye, men bedrifter viser ofte ikke alle elementene innenfor strategien. Dette kan for eksempel være lurt om man har mange konkurrenter og vil skille seg ut strategisk. Det kan føre til at det blir vanskelig å måle resultater og kunne gjennomføre det som er avtalt. Et dokument som omhandler digital strategi bør inneholde:

 • Blogg
 • SEO
 • Sosiale medier
 • Annonser
 • CTA
 • Landingssider
 • Skjema
 • E-post
 • Markedsføringssystemer

Hvordan ligger vi an? 

Den nåværende posisjonen i markedet er viktig å legge til grunn før man lager en digital strategi. Om man ikke har en klar formening her vil det blir urealistisk å måle fremgangen. Det vil derfor være viktig å sette seg ned og finne ut av dette før man går videre i prosessen. Analyseringsverktøy som man kan ta i bruk:

 • Google Analytics
 • Hvor mange leads?
 • Nett trafikk
 • Klarer vi å dekke behovene?
 • Hvor mye trafikk har vi på de ulike plattformene?

 Mål – Hva ønsker vi å oppnå?

Rasjonelle og tydelige mål er viktig om man skal komme dit man vil. SMARTe mål er noe vi anbefaler å ta i bruk og som kan være til hjelp når man skal sette seg mål.

SMART

 • Specific (spesifikke)
 • Measurable (målbare)
 • Attainable (oppnåelige)
 • Relevant (relevante)
 • Timey (tidsbestemte)

Følger man disse trinnene vil det være lettere for organisasjoner å se fremgangen og holde seg på riktig spor.

Hvilke strategier bør man ta for seg?

Man finner en rekke ulike strategier som man kan bruke for å oppnå målene man ønsker. Basen består ofte av en konvensjonell form eller inbound marketing. Under disse to finner man igjen en rekke ulike veier å gå, så hva passer deres mål? Alt fra investering, segmentering, B2B, B2C og C2C er ulike ting som avhenger av hvilke typer strategi som tas i bruk.

Hvilke taktikker og metoder bør man ta i bruk for å nå målene?

Man kan som tidligere nevnt ikke bare gå rett på strategien. Det er viktig med en plan og andre tiltak for å kunne utføre. Taktikk/taktikken må legges til grunn etter at man vet hvilken type strategi man ønsker å gå for.

Vanlige taktikker som ofte blir brukt er:

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Pay per click (ppc)
 • E-post marketing
 • Landingssider
 • Nyhetsbrev
 • Youtube
 • Skjema
 • Link building
 • Search Engine Marketin

Hva er planen for at du skal kunne nå målene?

Om man skal være i stand til å nå målene man har satt seg avhenger det av en detaljert plan som inneholder de fleste markedsaktivitetene gjennom en viss periode.

Førsteinntrykket er også viktig, slik at kunder og forbrukere forstår budskapet og føler seg avhengige. Her kommer segmenteringsprosessen inn, hvor valg av målgruppe er essensielt for at budskapet blir tolket riktig. Alt fra markedskampanjer, nettside, kundeservice, produkter og tjenester må være tilpasset de man søker seg mot.

Ved en slik detaljert planlegging vil utførelsens av strategien og sjansen for å kunne nå målet være større og mer effektiv.

Var målene oppnåelige?

Det beste med digital markedsføring er at alt er oppnåelig. Ved en god plan, kontroll og taktikk vil man hele tiden få indikasjoner på om man beveger seg i riktig retning eller ikke.

For å kunne kontrollere om målene blir nådd kan man ta i bruk ulike forskjellige verktøy. Et av de vanligste verktøyene som blir benyttet er GOOGLE ANALYTICS. Ved bruk av et slikt program kan man sette opp egne mål og konverteringssporing.

Hubspot er et lignende program som Google Analytics og forbindes ofte med inbound marketing. Dette anser vi som et godt verktøy, ettersom programmet lar deg følge kundereisen og andre aktiviteter.

Trinnvis – din egen digitale strategi

Det som er nevnt ovenfor er det vi anser som det mest generelle som bør være på plass om man skal lage en digital strategi. Nedenfor viser vi en kort oppsummering med seks ulike punkter:

 1. Hvilken type rolle har nettsiden ovenfor målet?
 2. Kundereise – hvilke ulike steg består den av?
 3. Rasjonelle mål – aktiviteter som avgjør om det blir suksess eller ikke.
 4. Sammenhengen mellom kjøper/forbruker og budskapet som blir sendt ut.
 5. Aktivitetene i markedet skal dekke de ulike stegene i kundereisen.
 6. Bruk av forsterkninger via nettet for å øke kundebasen, samt øke konverteringen.

Kort oppsummert så handler det vi har nevnt ovenfor om det å følge kunden gjennom reisen, skaffe leads, oppnå mål, begeistre kunder og ikke minst bli bedre enn konkurrentene. Innlegget tok kun for seg de mest grunnleggende faktorene, det vil si at det er fullt mulig å dykke dypere inn i stoffet.

Litteraturliste:

https://blogg.faerdermarketing.no/hvordan-lage-en-digital-strategi?fbclid=IwAR3Cy725dvR7gOL6wj2c1bfB-w8ADYCXudHWT7MNRrtrs6LVUsQ8bUfITJw

https://analytics.google.com/analytics/academy/

Håper innlegget var til hjelp!

Skrevet av Viktor Roland og Kjell André Ringelien

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial